Zabrudzona szyba kominkowa jest świetnym izolatorem, który w istotny sposób ogranicza przekazywanie ciepła z paleniska do pomieszczenia.

 

Czysta szyba w kominku jest ważna nie tylko ze względu na estetykę. Okazuje się, że zasmolona, brudna szyba kominkowa działa jak izolacyjny parawan ograniczając nagrzewanie pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie.

Część promieniowania cieplnego oddawanego do pomieszczenia przez kominek z wkładem jednostronnie przeszklonym z płaską szybą wynosi 20-25% ogólnej ilości ciepła wytworzonego przez urządzenie, a jeżeli kominek jest wyposażone w szybę pryzmatyczną albo zaokrągloną to porcja wypromieniowanego przez szybę ciepła, może sięgać 40-45%. Pozostała część ciepła jest przekazywana w wyniku konwekcji, czyli ruchu powietrza.

Tymczasem zabrudzona szyba kominkowa zachowuje się w dobrym przybliżeniu jak ciało doskonale czarne pochłaniające całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie cieplne jest jednym z widm promieniowania elektromagnetycznego) niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania promieniowania i jego widma. Współczynnik pochłaniania dla ciała doskonale czarnego jest równy jedności dla dowolnej długości fali (widma promieniowania). Mówiąc inaczej zabrudzona szyba kominkowa jest świetnym izolatorem, który w istotny sposób ogranicza przekazywanie ciepła z paleniska do pomieszczenia.

Dla przeciętnego użytkownika ogrzewającego swój dom kominkiem zabrudzona szyba kominkowa oznacza ewidentną stratę. Ograniczenie przekazywania ciepła przez zaporę jaką staje się zanieczyszczona szyba o 20% do 45% (w zależności od budowy kominka) wymusza na palącym w kominku, dla osiągnięcia takiego samego efektu cieplnego, przy zabrudzonej szybie kominkowej jaki mógłby uzyskać spalając drewno przy czystej szybie, konieczność spalenia, w skrajnym przypadku, nawet o 45% większej ilości opału.

Z powyższych rozważań wynika, że dla ekonomicznego spalania opału w kominku ważne jest aby szyba urządzenia była czysta przez cały czas użytkowania.